Welsh translations of the Bible

Welsh translations of the Bible

CYFIEITHU’R  YSGRYTHUR I’R GYMRAEG

1) Yn 1567 cyhoeddwyd y “Llyfr Gweddi” a’r Testament Newydd William Salesbury a Dr. Richard Davies, Esgob Llanelwy.

2) Yn 1587 cyfieithodd Esgob William Morgan “yr Beibl Cysegrean.”

3) Cyhoeddwyd argraffiad diwygiedig yr Esgob Richard Parry yn 1620.

4) Ym 1630 daeth “Y Beibl Coron Bach”; roedd pris o gyhoeddiad yn talu gyda Syr Thomas Myddleton a Rowland Heylin yn bennaf.

5) Yn 1630 gyhoeddwyd Y “Beibl Bach; y Beibl  cyntaf  a gafodd pobol Cymru i’w ddarllen  ar eu haelwydydd eu hunain.

6)  Yn 1818  gyhoeddwyd “Y Cyfamod Newydd”, gan Dr. John Jones.

7) Yn 1842 gyhoeddwyd “Yr Oraclau Bywiol”, gan John Williams.

8) Yn 1888 gyhoeddwyd “Testament Yr Efrydydd”, gan Owen Williams.

9) Yn 1894  gyhoeddwyd “Y Testament Newydd, Cyfieithiad Newydd”, gan Thomas Briscoe.

10) Yn 1894 – 1915 gyhoeddwyd “Cyfieithiad Newydd O’r Testament Newydd”, gan W. Edwards.

11) Yn 1921 – 45 gyhoeddwyd “Cyfieithiad Newydd”, gan Adran Ddiwinyddol Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru.

12) Yn 1961 gyhoeddwyd “Efengyl Mathew:Trosiad Cymraeg Diweddar”, gan Islwyn Ffowc Elis.

13) Yn 1969 gyhoeddwyd “Y Ffordd Newydd”, fersiwn o’r pedair Efengyl, gan y Gymdeithas Feiblaidd Frytanaidd a Thramor.

14) Yn 1975 gyhoeddwyd cyfieithiad arall ar y Testament Newydd.

15) Yn 1988 gyhoeddwyd “Y Beibl Cymraeg Newydd”, gan y GymdeithasY Beibl “y gellir dathlu Pedwar-Canmlwyddiant Beibl yr Esgob William Morgan drwy gyhoeddi’r Beibl cyflawn, gan gynnwys yr Apocryffa”.

Comments are closed.